Cục giảm thanh bơm sơn A-10#36

Cục giảm thanh bơm sơn A-10#36

  • Thương hiệu: A-10
  • Model: A-10#36
  • Chi tiết: Số 36 (giảm thanh)
  • Dùng cho: Bơm sơn A-10

Giá bán Cục giảm thanh bơm sơn A-10#36, hàng chính hãng, giá tốt, giao hàng toàn quốc.

Model: A-10#36

Chi tiết: 36 trong bơm sơn A-10

Dùng để thay thế chi tiết số 36 trong bơm sơn khi hao mòn, hỏng

  • Mã sản phẩm:A-10#36
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline: 0903.692.757 - 0903.612.757